Θέλουν να βάλουν τέλος στα ορνιθοσκαλίσματα των γιατρών. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα θα δίνονται οδηγίες στους γιατρούς για τον τρόπο που γράφουν

825
Είναι γνωστή η ιδιαιτερότητα στη γραφή των γιατρών. Ο βιαστικός και συνήθως ακαταλαβίστικος γραφικός χαρακτήρας τους, αρκετές φορές έχει και ιατρικές συνέπειες, καθώς είναι δυσανάγνωστες οι συνταγές που γράφουν.

Σύμφωνα με αμερικανική έρευνα, το 4,7% των ιατρικών λαθών οφείλονται στις δυσανάγνωστες συντομεύσεις των φαρμάκων, που έχουν σαν αποτέλεσμα να ερμηνεύονται και να λαμβάνονται λάθος.

Είναι πολύ σοβαρό γεγονός και η Ιταλία αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα. Το ιταλικό Υπουργείο Υγείας θα εκδώσει οδηγία προς όλες τις Περιφέρειες, προκειμένου να παρέμβουν με ειδικές συστάσεις προς όλους τους γιατρούς.
«Πρέπει να γράφετε καλύτερα και πιο ευανάγνωστα. Τα λάθη που συνιστούν συνέπεια της χρήσης συντομεύσεων, ακρωνύμων, ενδεικτικών σημείων και συμβόλων, μπορούν να αποβούν σημαντικά σε όλες τις φάσεις της διαχείρισης του φαρμάκου, τόσο στο νοσοκομείο, όσο και στην κοινωνία. Μια κακογραφία, για παράδειγμα, μπορεί να καταστήσει δυσχερή την κατανόηση της συνταγής και να οδηγήσει σε λάθη στην εφαρμογή μίας φαρμακευτικής αγωγής», αναφέρεται στο έγγραφο του Υπουργείου.

Σύμφωνα με αμερικανική έρευνα, το 4,7% των ιατρικών λαθών οφείλονται στις δυσανάγνωστες συντομεύσεις των φαρμάκων.

Στο έγγραφο αποτυπώνονται και ορισμένες συμβουλές για το τρόπο που πρέπει να γράφουν οι γιατροί τις συνταγές, για να είναι πιο ευανάγνωστες.
«Σε περίπτωση χειρόγραφης συνταγής είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται κεφαλαιογράμματη γραφή».

Προτείνουν επίσης στους γιατρούς να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν λιγότερες συντομεύσεις, ακρωνύμια και σύμβολα. Συνιστούν τη δημιουργία ενός πρότυπου καταλόγου συνταγογράφησης, ώστε να μην γράφει ο κάθε γιατρός με τον δικό του τρόπο τις συνταγές.

Επιβάλλεται επίσης να γράφονται πλήρως τα δραστικά συστατικά κι όχι συντετμημένα, όπως και να χρησιμοποιείται η αραβική αρίθμηση στη δοσολογία και όχι τα ρωμαϊκά νούμερα.
Οι γιατροί καλούνται να βάζουν κόμμα πριν τη σήμανση των τριών μηδενικών της χιλιάδας, για να μην δημιουργούνται λάθη κατά τη δοσολογία και τη λήψη φαρμάκων.

Ίσως αυτό το βήμα του ιταλικού Υπουργείου Υγείας, να είναι η αρχή για το τέλος των ορνιθοσκαλισμάτων της πλειοψηφίας των γιατρών.

Διαβάστε επίσης: Υποχρεωτικός ο οικογενειακός γιατρός από το νέο έτος. Ποιες είναι οι «συνέπειες» για όσους δεν γραφτούν στο σύστημα

 

Διαβάστε επίσης: Γιατρός της έδωσε να φάει ξηρούς καρπούς, ενώ ήταν αλλεργική. Ποια είναι τα συμπτώματα της αναφυλαξίας και πόσο πιθανό είναι κάποιος να πεθάνει