Ο ΕΟΦ ανακαλεί το Ponstan σε σιρόπι. Φόβος για υπέρβαση της ημερήσιας έκθεσης σε προσμίξεις μολύβδου και λιθίου

4683

Ανακαλούνται όλες οι παρτίδες του Ponstan που είναι σε υγρή μορφή σύμφωνα με απόφαση της εταιρείας PFIZER και του ΕΟΦ.

Συγκεκριμένα, η εταιρία PFIZER με παρότρυνση του ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση όλων των παρτίδων του πόσιμου εναιωρήματος Ponstan 50 mg/5 ml που κυκλοφορούν στην αγορά, εξαιτίας της δυνητικής υπέρβασης των νέων επιτρεπτών ορίων ημερήσιας έκθεσης (PDE) σε στοιχειακές προσμίξεις μολύβδου και λιθίου, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή οδηγία ICH Q3D.

Η ανάκληση είναι προληπτική και στοχεύει στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΦ «Η εταιρεία Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E., ως κάτοχος άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά.

Δείτε όλη την απόφαση