Οι γυναίκες δουλεύουν περισσότερες ώρες από τους άνδρες. Όμως θα συνεχίζουν να έχουν μικρότερη αμοιβή για τα επόμενα 75 χρόνια!

352
Παγκόσμια έρευνα που έγινε σε 75 χώρες έδειξε ότι οι γυναίκες εργάζονται κατά μέσο όρο 7,2 ώρες την ημέρα, ενώ οι άνδρες 6,5 ώρες. Στις ώρες εργασίας συμπεριλαμβάνονται και οι δουλειές του σπιτιού που δεν αμείβονται.

Η έρευνα
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη διεθνή οργάνωση MenCare σε 75 χώρες του πλανήτη. Τα αποτελέσματα έδειξαν για το 2017, ότι οι γυναίκες, που είναι επιφορτισμένες με τις οικιακές δουλειές και την ανατροφή των παιδιών τους, εργάστηκαν κατά μέσο 7,2 ώρες την ημέρα, ενώ οι άνδρες 6,5 ώρες.
«Οι γυναίκες δεν αμείβονται το ίδιο με τους άνδρες αλλά εργάζονται και περισσότερο», αναφέρει στην έκθεσής της η οργάνωση MenCare.
Η έρευνα έφερε τον τίτλο «Ώρα για δράση». Σε αυτή, οι ερευνητές συνέκριναν τις ώρες που αφιερώνουν στην επαγγελματική και οικιακή εργασία τα δύο φύλλα, σε πέντε ηπείρους. Από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν κατέληξαν στο γεγονός ότι οι γυναίκες είναι πιο εργατικές από τους άνδρες.

Εξακολουθεί να μην υπάρχει ισοτιμία στις αμοιβές
Στην έκθεση του οργανισμού Men Care σημειώνεται ότι, παρ’ όλο που οι γυναίκες εργάζονται περισσότερες ώρες από τους άνδρες, οι αμοιβές τους είναι μικρότερες. Δικαιολογούν αυτή την κατάσταση, επειδή οι γυναίκες επικεντρώνονται στις υποχρεώσεις του σπιτιού. Επίσης, εκπροσωπούν το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων με μερική και όχι πλήρη απασχόληση.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, όσον αφορά τους μισθούς των γυναικών, υπολογίζει ότι απαιτούνται τουλάχιστον 75 χρόνια για να υπάρξει ισότητα στους μισθούς των δύο φύλων.
«Η επίτευξη ισότητας στην απλήρωτη οικιακή εργασία αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα για την ευημερία των παιδιών, των οικογενειών και των κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο – είναι ώρα να λάβουμε μέτρα για να συνεισφέρουμε σε αυτόν τον στόχο», κατέληξαν στην έκθεση της διεθνούς οργάνωσης MenCare.

Τα στοιχεία της οργάνωσης για το 2017. Εννοείται ότι ανά χώρα οι μέσοι όροι επηρεάζονται από την ανεργία, τη μερική απασχόληση και την περιστασιακή εργασία.

Δυτική Ευρώπη -Βόρεια Αμερική
Για το έτος 2017, οι γυναίκες της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, συνολικά εργάστηκαν κατά μέσο όρο 7,2 ώρες την ημέρα.
Από τις 7,2 ώρες, τις 2,7 αφιέρωσαν στην επαγγελματική τους εργασία με αμοιβή, ενώ τις 4,5 ώρες στις δουλειές του σπιτιού, χωρίς αμοιβή.
Οι άνδρες κατά μέσο όρο εργάστηκαν 6,5 ώρες, εκ των οποίων οι 2,3 ώρες χωρίς αμοιβή και οι 4,2 ώρες με αμοιβή. Συνολικά, πήραν περισσότερα χρήματα από τις γυναίκες.

Λατινική Αμερική
Σύμφωνα με τη μελέτη, στη Λατινική Αμερική οι γυναίκες εργάστηκαν κατά μέσο όρο 8,3 ώρες την ημέρα. Από αυτές, τις 5 ώρες χωρίς αμοιβή και τις 3,3 ώρες με αμοιβή.
Οι άνδρες αντιθέτως εργάστηκαν 7,7 ώρες, 6,1 ώρες με αμοιβή και 1,6 ώρες χωρίς αμοιβή.

Μέση Ανατολή- Βόρεια Αφρική
Στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, οι γυναίκες κατά μέσο όρο εργάστηκαν 6 ώρες ημερησίως, 4,9 ώρες χωρίς αμοιβή και 1,1 ώρες με αμοιβή. Οι άντρες αντίστοιχα εργάστηκαν κατά μέσο όρο 5,6 ώρες, 4 ώρες με μισθό και 1,1 ώρες χωρίς.

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη- Κεντρική Ασία
Κατά μέσο όρο ημερησίως, οι γυναίκες εργάστηκαν 7,4 ώρες και οι άνδρες 6,2 ώρες.

Ανατολική Ασία και Ειρηνικός
Στην Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό, οι γυναίκες κατά μέσο όρο εργάστηκαν 7,7 ώρες και οι άνδρες 6,8 ώρες. Και στις δυο περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται και οι δουλειές του σπιτιού.

Υποσαχάρια Αφρική
Στις χώρες τις Αφρικής που βρίσκονται κάτω από τη Σαχάρα, κατά μέσο όρο οι γυναίκες εργάστηκαν 7,1 ώρες και οι άνδρες 6,1 ώρες.

Νότια Ασία
Στη Νότια Ασία εντοπίζεται η μεγαλύτερη ανισότητα εργασίας χωρίς αμοιβή. Το 2017 οι γυναίκες ασχολήθηκαν με τις οικιακές εργασίες 4,8 ώρες ημερησίως, ενώ οι άνδρες 0,9 ώρες.


Διαβάστε επίσης: Σε ποια επαγγέλματα οι γυναίκες έχουν υψηλούς μισθούς; Γιατί σε θέσεις κύρους προτιμώνται οι άνδρες

 

 

Διαβάστε επίσης: Γιατί οι γυναίκες προτιμούν να έχουν αφεντικό έναν άνδρα και όχι μια άλλη γυναίκα. Πώς χαρακτηρίζουν τις προϊστάμενες τους